IPEPA

IPEPA

NoNamaTahun TerbitLihat
1IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Diploma Tiga26/10/2020
2IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Doktor Terapan26/10/2020
3IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Magister26/10/2020
4IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Magister Terapan 26/10/2020
5IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Sarjana 26/10/2020
6IPEPA Panduan Pelaksanaan APS Program Sarjana Terapan26/10/2020
7IPEPA Panduan Pelaksanaan APT PTA 26/10/2020
8IPEPA Panduan Pelaksanaan APT PTV 26/10/2020
9IPEPA PS Pedoman Penilaian Program Diploma Tiga10/11/2020
10IPEPA PS Pedoman Penilaian Program Doktor 10/11/2020
11IPEPA PS Pedoman Penilaian Program Doktor Terapan 10/11/2020
12IPEPA PS Pedoman Penilaian Program Magister 10/11/2020
13IPEPA PS Pedoman Penilaian Program Magister Terapan 10/11/2020
14IPEPA PS Pedoman Penilaian Program Sarjana 10/11/2020
15IPEPA PT Pedoman Penilaian PTV PTS 10/11/2020