Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya sampai akhir zaman.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal

:

Rabu, 21 Mei 2014

Waktu

:

Pk. 12.30 – Selesai

Tempat

:

Kantor Badan Penjaminan Mutu

Acara

:

Rapat Koordinasi